Oferta

  • Utylizacja czujników dymu Izotopowych : Cena do ustalenia telefonicznie
  • Utylizacja pozostałych materiałów promieniotwórczych : Cena do ustalenia telefonicznie telefonicznie
  • Przewóz materiałów promieniotwórczych : Cena do ustalenia telefonicznie
    ( Cena uzależniona od odległości oraz materiału promieniotwórczego )
  • Serwis gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych : Cena do ustalenia telefonicznie