Strona startowa

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej.
Oprócz opisanych na innych podstronach usług, zajmuję się:
– utylizacją każdego rodzaju  czujek dymu jonizujących, izotopowych
i termicznych  zawierających zarówno ameryk, jak i pluton
( Czujniki dymu, których ważność się kończy lub które straciły swoją ważność, należy utylizować, gdyż ich pozostawienie może być groźne dla życia
i zdrowia).
– przewozem materiałów promieniotwórczych ( posiadam ADR klasy 7).
– serwisem gaśnic ( Wykonuję sprawdzenie gaśnicy wraz z legalizacją w siedzibie Klienta)
– serwisem hydrantów wewnętrznych.
_____________________________________________________________________

Czujniki Dymu izotopowe, Jonizujące składają  się z dwóch komór jonizacyjnych z niewielką ilością substancji promieniotwórczej.
Jedna z komór 
jest szczelna
i stanowi odniesienie do wskazań
z drugiej komory, która jest otwarta na środowisko zewnętrzne,
tj. możliwy jest tam możliwy
na przykład napływ zadymionego powietrza. Ponieważ pojawienie się dymu w komorze spowoduje zmianę pochłaniania promieniowania, możliwe jest wykrycie takiej sytuacji poprzez porównanie napięć wyjściowych między komorą otwartą a zamkniętą, np. komparatorem.
———————————————————————————————–

Jako jeden z nielicznych posiadam zezwolenie ADR klasy 7 na przewóz materiałów promieniotwórczych.  Niestety w naszym kraju jest wiele firm, które nie posiadają zezwolenia ADR i nie mają zgody na przewóz materiałów promieniotwórczych. Przewożąc materiały promieniotwórcze, osoby takie narażają innych użytkowników dróg na wielkie niebezpieczeństwo, gdyż nie mają przeszkolenia odnośnie bezpiecznego zapakowania oraz zabezpieczenia do przewozu materiałów promieniotwórczych.